Logo-mit-Rahmen

Aerogel-Powder: AG-BRDC15 and AG-BRDC50

Haken

thermal conductivity at 25°C ≤0,018 W/(m·K)

Haken

particle diameter 15 μm or 50 μm

Haken

porosity 90~95%

Haken

hydrophobic

technical data sheet safety data sheet